Другите за нас

Училище "ЕСПА" е в тясно сътрудничество с всички висши учебни заведения в страната. Наши гости са били ректорите на Музикална академия "Панчо Владигеров", Национална художествена академия, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, НСА. и представители на българските институции: Народно събрание, Президентство, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на външните работи, Столична община, Община Младост, Националния дворец на културата.

   Приятели на училището са и редица културни дейци, които всяка година уважават с присъствието си  уникалните инициативи, организирани от училище "ЕСПА". На официалните церемонии по откриването на изложбите, концертите и другите артистични прояви на талантливите деца на "ЕСПА" са присъствали най-бележитите личности в българския културен живот, сред които: министърът на образованието и науката доц. Игор Дамянов, зам.-министърът на образованието доц. Ана-Мария Тотоманова, зам.-министрите на културата г-жа Райна Гаврилова и доц. Анда Палиева, генералният директор на НДК г-н Христо Друмев, главният диригент на Детския радиохор към БНР акад. Христо Недялков, проф. Доньо Донев, проф. Греди Асса, актрисата Слава Рачева, писателите Валери Петров и Недялко Йорданов  и много други.

   "ЕСПА" е в тясно сътрудничество с всички дипломатически мисии в страната. Наши чести гости са посланици и дипломати. Дните на своите държави в "ЕСПА" са открили посланиците на САЩ, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Белгия, Италия, Норвегия, Дания, Швеция, Австрия, Холандия, Португалия, Гърция, Куба, Венецуела.